Auktion: KK: Newbeam Sweden AB, line för tillverkning av balkar och profiler, m.m.