Rop 18 MB Vito, repobjekt, startar och går men läcker diesel från spridare