Rop 15 IR lampa IRT1 Prepcure för användning av rep. strålkastare m.m.

It lampa med stativ