Rop 45 Allt innehåll i hyllan oljor/kem, mm (ej hyllan)