Rop 3045 Kaffe, te och chokodrink, ca 65 kg kaffe mest hela böner, 10 kg ChokoDrink