Rop 4024 Korvvärmeri med spjut, (mod. HD-TW), fab.ny - emballerad