Rop 4027 Stek/grillhäll, 400x500, (mod. GH-400), fab.ny - emballerad