Rop 19 Kyl för kött och fisk Haglund Industri - centralkyld