Rop 29 Café- och kylmonter (se bilder) - centralkyld. Allt demonteras av köparen