Rop 5 Vedpanna CTC V25 FO samt tvÄ ackumulatortankar varav en isolerad (sammanlagd volym ca 1250 liter