Rop 42 Crafoord snabbgÄende rullport E500 inklusive ramverk och elstyrning bredd 3 meter