Rop 47 Signode plastbandare med bandavrullare och PET band