Rop 48 Bandavrullare med bandverktyg, plomber och pp-band