Rop 45 Skrotbalja på hjul. Inkl innehåll enligt bilder