Rop 13 Kakel ca 33m2 Höganäs /Rigoletto Notte Svart 80x320