Rop 10 Svängbomstelfer med lyftklocka, (demonterad)