Rop 20 Värme element vatten / ånga fab nytt, ca 150x 120 cm