Rop 9 Svängbomstelfer med lyftklocka, (demonterad)