Rop 31 Gammal skrivmaskin, plåtburkar, skärbrädor div, mm