Rop 16 Dieseltruck, Stocka 6 ton med förlängningsgafflar, 2,5m. -1981