Rop 20 Svetsbåsväggar ca 7x2,5m med draperi (3 platser)