Rop 21 Svetsbåsväggar ca 15x2,5m med draperi (6 platser)