Rop 30 Svetsbåsväggar ca 5x2m med draperi (2 platser)