Rop 35 Sänkgnist Charmilles Eleroda 10, bänk med tillbehör