Rop 2 Bolltvätt Ballpool BBW 2015

Tvättenhet

Elmotor tvättenhet 220-240 V och 250 W. Tvättkapacitet 15,000 bollar/tim.

Sugfläktenhet

Elmotor sugfläkt 220-240 V och 1,500 W. Kapacitet 50,000 bollar/tim.

65 cm bredd gör att den går genom alla dörröppningar.