Rop 90 Dubbefrys med separat kylenhet (se bilder) (ej matvaror)

Ca mått: 162x78

 

Utedelen behöver tömmas av en Ackrediterad kyltekniker