Rop 148 Div. Gardiner på väggarna

Sitter högt upp, ta med stege vid köpa