Rop 4 JLG Lift. (Ej besiktad/besiktningsbar). Funktion okänd