3724 Osålda objekt från KK: Rinab Automation, Regleringsinstrumentering Norr AB