3901 På grund av rivning av Vida Vättern Motell och Restaurang