4263 Osålda objekt från KK: Namo´s Restaurang AB - med snabbt avslut