4316 På uppdrag av ett byggvaruhus samt avveckling av en byggfirma m.fl. inlämnare