4361 Ett dödsbo utanför Ånge i Västernorrlands län