4395 På uppdrag av Sundsvalls Gymnasium - Nedläggning frisörutbildning