4731 Verkstadsauktion, fina maskiner avyttras pga omstrukturering.