4770 På uppdrag av MidMade AB i Timrå (f.d. Samhall)