4783 Verkstadsinventarier p.g.a. flytt till nya lokaler (auktion 5 av flera)