Auktion: B Forslund AB - p.g.a. verksamhetens upphörande (del 2)