Auktion: Bad- och spa butik i ny regi, total utrensning av utställningar