Auktion: Totalt nedläggning av skrotfirma, Hälsinglands materialåtervinning