Auktion: Brandéns AB p.g.a. total nedläggning av produktionen