Auktion: På uppdrag av H Flach Fastighetsförvaltning i Valbo