Auktion: New Ji Duai AB i konkurs (Sakura Restaurang & Pub)