Auktion: Ulf Forsberg Mark & Grund p.g.a. avveckling av rörelsen