Osålda objekt från "Nedläggning av åkeri" Lastbilssläp, stålbåt, m.m.

 Utanför Näsviken
 2024-08-12