På uppdrag av Huddinge stål AB i Hallsberg (del 5) Traverser, lyftutrustning, slungbläster, verkstadsmaskiner, lastbil, m.m.

 Hallsberg
 2024-03-11

Visa rop