3526 Gärdins Åkeri AB i konkurs - på uppdrag av Advokatbyrån Kaiding