3684 Café och Bistro - p.g.a. verksamhetens upphörande