3700 Samlingsauktioner i Ätran från konkursbon samt m.fl. inlämnare