3709 Servicemaskiner och utrustning för AC/Värmepumpar